Wellness Info
You Are Reading
Kunnen psychedelische paddenstoelen helpen bij depressies?
0

Kunnen psychedelische paddenstoelen helpen bij depressies?

Het gebruik van psilocybine in een klinische setting blijkt een effectieve behandeling voor depressie te zijn. De paddestoelen werken door het stimuleren van serotonine, dopamine en andere neurotransmitters in de hersenen die de stemming regelen. Men denkt dat deze interventie helpt bij patiënten die niet gereageerd hebben op antidepressiva of psychotherapie alleen. In een studie ervoeren 60% van de deelnemers na slechts twee sessies met psilocybine remissie van hun depressiesymptomen – een veel hoger succespercentage dan van elk typisch geneesmiddel dat nu op de markt is.

Krachtig tegen angst en depressie?

In een andere studie ontdekten onderzoekers dat 83% van de kankerpatiënten ook meldden zich minder angstig en depressief te voelen nadat ze een enkele hooggedoseerde sessie met psilocybine-ondersteunde psychotherapie hadden gekregen. Deze interventie leek langdurige voordelen op te leveren, waarbij 64% van de deelnemers zich zes maanden na hun behandeling nog steeds minder angstig en depressief voelde.

Deze studies suggereren dat psilocybine, de werkzame stof in paddo’s,  een effectief middel kan zijn tegen depressie, angst en andere psychische aandoeningen. Er is echter meer onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen en de langetermijneffecten van deze soort behandeling vast te stellen.

Veelbelovende studies

Tot nu toe is psilocybine veelbelovend gebleken als behandeling voor depressie. De paddestoelen werken door het stimuleren van serotonine, dopamine en andere neurotransmitters in de hersenen die de stemming regelen. Men denkt dat deze interventie patiënten helpt die niet gereageerd hebben op antidepressiva of psychotherapie alleen.